Uw advocaat inzake jeugd- en familierecht, huurrecht, invordering facturen en aanverwante geschillen.

Het kantoor is werkzaam in de volgende materies:

Personen-en familierecht

 • Dringende en voorlopige maatregelen bij de vrederechter
 • Echtscheidingsprocedure
 • Maatregelen in kort geding in het kader van de echtscheiding
 • Vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
 • Afstammingsvorderingen (erkenning, ontkenning vaderschap, onderzoek vaderschap,…)
 • Verblijfsregeling voor de kinderen
 • onderhoudsgeld
 • voogdij
 • verlengde minderjarigheid
 • Wettelijke samenwoning

Huurrecht

 • geschillen tussen huurder en verhuurder

Talen :


Procedures kunnen worden gevoerd voor alle rechtbanken van België en dit zowel in het Nederlands als in het Frans


 

 

Handelsrecht

 • bijzondere overeenkomsten (Koop en verkoop, aanneming, handelshuur)
 • Bouwrecht
 • Immorecht
 • Verzekeringen
 • Insolventierecht

Aansprakelijkheidsrecht

 • Lichamelijke schade
 • Verkeer
 • Aansprakelijkheid ouders tegenover hun kinderen
 • Aansprakelijkheid toezichthouders

 

Invordering van facturen en aanverwante geschillen

 • Incasso
 • Opmaken van protest
 • Voeren van onderhandelingen
 • Expertise